Teoriutbildning:

De teoretiska kunskaper som du besitter hjälper dig att lättare klara av situationer i praktiken.  På vår körskola erbjuds du teoriundervisning som är planerad att genomföras vid 5 olika tillfällen. Varje teorilektion är 90 minuter lång(2 lektioner per gång á 45 minuter). Under teorilektionerna går vi igenom, förutom grunderna, även det som upplevs vara svårare att förstå och det som inte står i böckerna. Du kontrollerar dina kunskaper genom dataprov.

Körutbildning:

Vi rådgör dig att du skapar teoretiska kunskaper inför kommande körlektion. Av vår egen erfarenhet vet vi att teoretiska förkunskaper underlättar den praktiska inlärningen avsevärt. 

Vi har två varianter av körutbildningar, traditionell och intensiv.

 Traditionell

  • För dig som har ont om tid eller på grund av andra skäl behöver mer tid.
  • I normala fall ska det inte ta längre tid än 8 veckor
  • Vår strävan är att minska dina utbildningskostnader

Intensiv (3 veckor)

  • För dig som har tid, fallhenhet för bilkörning, kan redan manövrera bilen bra
  • Vi håller löfte att vi ska ge dig chans att genomgå utbildningen under 3 veckor om du följer vår planering
  • Vi håller i intensivkurser varje månad
  • För intensivkurs gäller paketpriserna
  • (Anmälan Intensiv)

Risk 1 (alkohol, droger, mm):

Risk 1 är utbildningen som handlar om alkohol, droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden i övrigt, är obligatorisk för dig som ska ta B-körkort. Observera att du måste genomföra och bli godkänd i risk 1 innan du gör uppskrivningen. Kursen varar i 180 minuter exklusive raster. 
Samtliga elever måste kunna legitimera sig vid kurstillfället.
 (Anmälan Risk 1)

Risk 2 (halka):

Risk 2 är även den obligatorisk för dig som ska ta B-körkort. Kursen hålls i Knutstorp och tar cirka fyra timmar. Vi ordnar transport dit och tillbaka.

Introduktionsutbildning (handledarutbildning):

Introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildning, är sedan 2006 ett krav för att få övningsköra privat med personbil. Introduktionskursen som varar i 3 timmar exklusive rast  ska bl.a. leda till säkrare och effektivare mängdträning. Vår kurs ger en bra grund inför övningskörning hemma och på trafikskola. 
Handledaren som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsätt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen. Handledare måste vara minst 24 år och ha haft B-körkort under minst fem av de tio senaste åren.
Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället. 
Fyll i en separat anmälan för varje deltagare.

(Anmälan Handledarkurs)

Mörkerkörning:

Mörkerkörning håller vi i under perioden november – februari.

För privatister:

I mån av tid hjälper vi gärna dig som övningskör mycket hemma och kommer att göra prov privat.  Om du till exempel behöver experthjälp i hur man kör i cirkulationsplats (rondell), Eco Driving, eller andra moment som du känner dig osäker på så kan du ta enstaka lektioner. Det kan helt enkelt vara så att du endast vill göra en koll och få rekommendationer i vad du behöver träna mer på när du övningskör hemma. Vi besitter särskild kompetens i hur man kör i cirkulationsplats och inom Eco Driving.